PMS

Premenstruelt syndrom (PMS) består av en rekke fysiske og atferdsmessige symptomer som kommer i et fast mønster i andre halvdel av menstruasjonssyklusen. Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) er en amerikansk betegnelse på en alvorlig form for PMS. Vanlige symptomer er sinne, irritabilitet og indre spenning som er alvorlig nok til å forstyrre fungeringen i dagliglivet.

PMS eller PMDD kan ofte forveksles med depresjon, angst og overgangsalder.

De vanligste symptomene på PMS og PMDD er tretthet, en følelse av oppblåsthet, irritabilitet og angst. Andre symptomer kan være:

 • en følelse av nedstemthet, håpløshet, eller å ikke ha noen verdi
 • engstelse, anspenthet og irritabilitet
 • humørsvingninger og hyppig gråt  
 • vedvarende irritabilitet og sinne, og konflikter med familie, kolleger eller venner
 • redusert interesse for vanlige aktiviteter
 • konsentrasjonsvansker
 • tretthet, uopplagthet eller energimangel  
 • apetittendringer i form av overspising, eller overdreven lyst på bestemte matvarer
 • søvnproblemer
 • avmaktsfølelse eller mangel på kontroll
 • ømme bryster, hodepine, ledd- eller muskelsmerter og vektøkning

Behandling

 • Tilskudd av kalsium
 • Fysisk aktivitet
 • Avspenning, i form av for eksempel meditasjon, yoga eller selvhypnose
 • Evt. medikamenter i samråd med lege

Kilde: Helsebiblioteket, Premenstruelt syndrom (PMS) – for pasienter og pårørende