Depresjon og negative tankemønstre

Deprimerte har mange dysfunksjonelle forsvarsmekanismer, tankemønstre og antagelser om en selv og verden som opprettholder depresjonen:

  • Alt-eller-ingenting tenkning. Deprimerte ser ofte på ting som sort eller hvitt. Tanker osm at «ingenting nytter», «alt er håpløst», og «det kommer alltid til å være sånn» bidrar til å holde en passiv og tiltaksløs.
  • Bekymringer. Dette er å dyrke worst case scenarioer om hva fremtiden vil bringe. Bekymringer er hypotetiske tanker og derfor enda ikke en realitet.
  • Passivitet. Deprimerte gir ofte opp eller unngår situasjoner der de må ta ansvar for egen situasjon.
  • Mangel på selvhevdelse. Man unngår å si i fra om hva en selv vil og føler.
  • Perfeksjonisme. Hvis ikke ting går akkurat slik som den deprimerte vil kan det likegjerne være det samme.
  • Selvkritikk. Deprimerte hakker mye på seg selv og tviler på beslutninger de tar.
  • Offerrolle. Deprimerte tenker at de selv har lite å si for hvordan livet deres utvikler seg. De har gitt opp å ta styringen over egne valg og prioriteringer.

Ofte har den deprimerte i tillegg en rekke andre forsvarsmekanismer som holder depresjonen og den manglende energien vedlike. Den kan være en fin ting å få hjelp til å bli bevisst disse.

Hva kan du selv gjøre?

Les om dette på oslo-psykologene sin side!

Kilde: oslo-psykologene