Bli kvitt grubling og bekymringer

Mange av oss bekymrer oss for mye. Vi kaster bort tiden med å gruble på fortiden og bekymre oss for fremtiden. Bekymringer og negative tanker skaper vonde følelser som tapper deg for energi.  Immunforsvaret blir påvirket, og du kan faktisk bekymre deg syk. Positive tanker fungerer omvendt – de gir deg energi og styrker immunforsvaret.

Å gruble og kverne på tanker som ikke fører til løsning er uhensiktsmessig, og utrolig slitsomt. Ved grubling og bekymring tar den ene negative tanken den andre, og det kommer ikke noe godt ut av dette negative tankemønsteret.

Les om hvordan du får kontroll over grubling og bekymringer her.

Jeg har hatt mange bekymringer i mitt liv, men de fleste ble det ikke noe av.
Ukjent.

Metakognitiv terapi (MCT) er en behandlingsmodell som ser på hvordan man forholder seg til og responderer på tanker og reaksjoner, og ikke alene fokuserer på hva man tenker ( som ved kognitiv atferdsterapi). Ved  kognitiv atferdsterapi skal en gå inn i sine tanker og analysere dem for å finne motbevis for at disse tanker ikke er sanne, mens ved metakognitiv terapi handler om å reduserer grubleprosessen – grubling blir også her kalt depressiv grubling.

– Istedenfor å reagere ved å gruble videre og tenke «hvordan føler jeg meg nå?», kan man prøve å møte tankene med det vi kaller frakoblet oppmerksomhet. Man kan se tankene som nettopp tanker, og ikke som en gjenspeiling av virkeligheten. De fleste tror at når de tenker en tanke, så er denne tanken sann. For eksempel hvis jeg tenker at jeg er dum, så betyr dette at jeg må være dum. Folk har en sterk oppfatning om at tanker gjenspeiler virkeligheten, sier forskeren.

Les mer om MCT her.